– Kan ikke huske å ha behandlet Grandes avtale i formannskapet

IKKE BEHANDLET I FORMANNSKAPET: Jan Fredrik Vogt kjenner seg ikke igjen i ordførerens forklaring om at Grandes kontrakt fra 2018 ble behandlet i formannskapet.

IKKE BEHANDLET I FORMANNSKAPET: Jan Fredrik Vogt kjenner seg ikke igjen i ordførerens forklaring om at Grandes kontrakt fra 2018 ble behandlet i formannskapet. Foto:

Flere politikere reagerer på at Grandes arbeidskontrakt fra 2018 skal ha blitt behandlet i formannskapet i gamle Sande kommune.

DEL

SANDE AVIS BEKLAGER: Menneskelig svikt gjorde at en uferdig versjon av denne saken kom på trykk i papirutgaven 10. september. I artikkelen står det at den mye omtalte pensjonsavtalen for Grande hadde sitt utspring i arbeidsavtalen fra 2018, noe som ikke er riktig. Sande Avis beklager feilen og vil rette opp i neste papirutgave. Dette er saken slik den skulle framstå:

Det skapte reaksjoner da det nylig ble kjent via Sandeavis.no at Sande kommune og daværende rådmann Olav Grande i desember 2018 ble enige om en ny arbeidsavtale.

I avtalen, som defineres som en skriftliggjøring av muntlige avtaler inngått i forbindelse med kommunesammenslåingen og ansettelsen av Hans Erik Utne som prosjektrådmann for den nye kommunen, beskrives plikter og rettigheter for Grande.

Grande skulle ifølge avtalen stå i stillingen som rådmann i Sande til sammenslåingen var et faktum 1. januar 2020, og ikke hevde rett til rådmannsstillingen i Nye Holmestrand. Kommunen som arbeidsgiver skulle på sin side forplikte seg til at Olav Grande fikk stå i stillingen inntil han i sum hadde oppnådd full opptjening i KLP, SPK og kommunale pensjonskasser. Grande skulle gis relevante arbeidsoppgaver på et overordnet / strategisk nivå, og han skulle beholde sine lønns- og arbeidsbetingelser ved eventuelle endringspunkter. Grande skulle ha en lønnsutvikling som følger gjennomsnittet i toppledergruppen i Nye Holmestrand.

Flere politikere har reagert på at ordfører Elin Gran Weggesrud uttalte at kontrakten var forankret politisk i Sande formannskap.

Reagerer kraftig

Jan Fredrik Vogt (FrP) var medlem av formannskapet i gamle Sande kommune og reagerer kraftig på at han skal ha godkjent en slik avtale.

– Jeg kan ikke huske at vi behandlet Grandes ekstrakontrakt i formannskapet. Jeg har vært i kontakt med andre som heller ikke erindrer å ha behandlet dette, så dette må Elin (Elin Gran Weggesrud, ordfører, red.anm.) forklare nærmere, sier han.

Det er godt kjent at det ble rettet kritikk mot Olav Roger Grande flere ganger mens han var rådmann i gamle Sande kommune. Den første saken var varsler som kom inn mot ham som leder. I 2014 skrev Drammens Tidende om at en ansatt hadde skrevet bekymringsmelding om lederstilen hans, mens en annen hadde sluttet som økonomisjef, igjen grunnet Grandes utøvelse av rådmannsrollen.

I politiske saker har det også vært flere eksempler på rabalder. Et velkjent eksempel på det er fra slutten av desember 2018, da Grande gikk til det overraskende skrittet å politianmelde FrPs Jan Fredrik Vogt for angivelig å ha trakassert en saksbehandler i kommunen. Politiet henla anmeldelsen etter kort tid – ifølge politiinspektør Magnar Pedersen fordi det ikke var rimelig grunn til å tro at Vogt faktisk hadde begått noe straffbart.

Det er med bakgrunn i denne historien at Vogt er sikker på at en forsterkning av Grandes arbeidskontrakt ville han ha fått med seg.

– Det er jeg helt sikker på, sier Vogt. Anmeldelsen ble for ordens skyld lagt inn dagen etter at Grandes nye arbeidsavtale ble signert.

Kan ikke huske å ha sett noen kontrakt

Tidligere Ap-politiker i gamle Sande kommune og medlem av formannskapet i 2018, Claes Gilljam, kan heller ikke huske å ha blitt forelagt noen kontrakt.

– Det jeg husker er at vi diskuterte at det ville være fordelaktig for Sande kommune at rådmannen ble med inntil vi ble en ny kommune. Men noen kontrakt kan jeg ikke huske å ha sett, sier han til Sande Avis.

Sande Avis har ettergått alle de offentlige dokumentene fra formannskapet i 2018 og kan heller ikke finne noen dokumenter om dette.

Drøftet saker uformelt

Ordfører Elin Gran Weggesrud forklarer at saken ble diskutert, og at kontrakten fra 2018 ble utformet på bakgrunn av dette.

– Hvert år siden jeg ble medlem av formannskapet for 13 år siden, har vi hatt samtaler og drøftinger om rådmannens lønnsutvikling og arbeidsvilkår i formannskapet. Disse foregår uformelt og vi lander alltid en omforent enighet. Det fattes ikke vedtak i disse møtene, ei heller føres det protokoll. Det har alltid vært ordførers oppgave å videreformidle resultatet til rådmann og til lønningskontoret, forklarer ordfører Elin Gran Weggesrud.

Hun forklarer også videre betingelsene i ekstrakontrakten som ble inngått:

– Når det gjelder betingelsene i avtalen om at Grande skulle frasi seg retten til å være rådmann i ny kommune, rett på en strategisk og overordnet stilling med samme lønnsbetingelser i ny kommune, samt rett til å stå i en stilling i ny kommune til han har full pensjonsopptjening, er det et resultat av slike drøftinger – men også av politiske vedtak fattet i fellesnemnda og i to kommunestyrer, her viser jeg til «omstillingsavtale for sammenslåingen», samt vedtak om at vi skulle tilsette ny rådmann i ny kommune. Avtalen nedtegnet med Grande er kun en skriftliggjøring av disse momentene og i tråd med gjeldende avtaler.

– Fra 1.1.2020 hadde ikke lenger kommunestyret arbeidsgiveransvar for Grande – han gikk da over i «linja» under kommunedirektør Hans Erik Utne, avslutter Gran Weggesrud.

Utne bekrefter at han har vært kjent med avtalen.

Artikkeltags