Jordvernpris til Asko: – Vi skulle ønske flere bedrifter viste en slik bevisst holdning

Tildelingen fant sted onsdag 29. april på anlegget til Asko, som er under oppføring i Hanekleiva.