(Drammens Tidende)

©NTB: Torsdag møtte Isaksen ledelsen i Bane Nor, som har ansvaret for drift og vedlikehold av jernbanenettet. Bakgrunnen for møtet var de mange forsinkelsene i togtrafikken i august og september.

– Vi beklager at det har vært så mye forsinkelser i høst. I august og september var det uholdbart mye. Men jeg tror hverdagspunktligheten blir bedre framover nå, sa Isaksen til NTB etter møtet med Bane Nor.

Nye forsinkelser

To timer senere meldte Bane Nor om nye forsinkelser. Årsaken var en feil som hindret grønt lys.

– Vi fikk melding klokken 15.12, men et kvarter senere var problemet utbedret. Det løste seg ganske fort, men det vil være litt forsinkelser på østgående trafikk før det løser seg opp, sier medievakt Thor Skarpen i Bane Nor til NTB.

Hva slags feil det er snakk om, er ikke klart, men resultatet ble uansett at togene fikk rødt lys og dermed forsinkelser mellom Skøyen og Nationaltheatret. Forsinkelsene rammer alle lokaltog på strekningen, samt togene til Bergen og Stavanger.

– Det var et signal på spor fire på Nationaltheatret som ikke ville lystre, det ble ikke grønt når det skulle. Det kan være mange årsaker til det, men i togtrafikken får man ikke kjøre hvis det ikke er grønt signal. Det kan være en teknisk feil eller en kortslutning, det kan ligge noe på linjen eller være en sporveksel som ikke fungerer som den skal. Det skal bli rødt – sikkerheten viktigere enn punktligheten, sier Skarpen.

– Uholdbart

NSB-sjefen understreket på møtet at det også framover vil bli «stengninger og brudd», som følge av planlagte arbeider på jernbanen.

–Det er selvfølgelig en ulempe for publikum, og vi skal gi kundene gode alternativer, sier Isaksen.

Han er tilfreds med forklaringene fra Bane Nor på forsinkelsene i august og september og sier han har tillit til at det statlige foretaket sørger for at situasjonen ikke gjentar seg.

– Forsinkelsen skyldes delvis forhold knyttet til arbeidene i sommer, sier Isaksen.

Vedlikehold

I forrige uke slo NSB-sjefen fast at han var frustrert på vegne av kundene og oppfordret ansvarlige myndigheter til å prioritere daglig vedlikehold framfor bygging av nye strekninger.

– Jeg tror ikke den spesielle situasjonen i august og september kan sies å ha noen årsak i budsjettproblematikk. Men på lang sikt er det viktig at vi ikke tillater vedlikeholdsetterslepet å øke igjen. Etter min mening er det regel nummer 1 å ta vare på det du har, sier Isaksen.

– Det er vel en vurdering i Bane Nor at det ikke er tilstrekkelig med midler til vedlikehold i den første delen av denne NTP-perioden, tilføyer han.

Bane Nor var selv ikke representert under pressemøtet i etterkant av torsdagens samtaler med NSB-sjefen.

LES OGSÅ: Dette er navneforslaget på ny jernbanetunnel

– God utvikling

I en pressemelding som er sendt NTB, erkjenner Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund at punktligheten i august og september ikke var tilfredsstillende på det sentrale Østlandet.

– Samtidig er det spesielle årsaker til at akkurat disse månedene fikk såpass dårlige resultater. De første dagene i oktober viser tallene for rushtrafikken i Oslo en god utvikling, sier Frimannslund.

Han mener tonen er god og konstruktiv mellom NSB og Bane Nor, det tidligere Bane Nor.

– Vi er begge opptatt av å levere godt til kundene våre. Det eksisterer et omfattende samarbeid mellom NSB og Bane Nor, og vi har løpende møter. Gjennom dette samarbeidet har vi fått til en bedre punktlighet, sier han.

LES OGSÅ: Bane Nor tordner etter guttestreker: – Dette er tankeløst og livsfarlig