– Jeg hadde ikke vært her i dag, hadde jeg ikke blitt møtt med forståelse og god hjelp

Kristian Klemp Kristoffersen var deprimert og så en periode kun mørket. Han er tydelig på at hvordan han ble møtt og fikk hjelp har vært avgjørende for ham.