Kjære folkevalgte,

Så satt jeg her igjen, med hjerte i halsen og klump i magen.

Spørsmål om nedleggelse – igjen. Folkehelseinstituttet innleder sin oppvekstprofil med å vise til at det å føle seg trygg, oppleve tilhørighet og å trives er grunnleggende betingelser for en god oppvekst. Allikevel foreslås det igjen en nedlegg av Galleberg skole. En skole som hver dag gir ungene i Nordbygda mestringsopplevelser, skaper lokal tilhørighet og vennskap på tvers av aldersgrupper. En skole hvor hver lærer kjenner hvert barn, som heier på både store og små prestasjoner og ved den minste bekymring involverer barn og foresatte for å finne gode løsninger. En trygg arena for læring og en god arbeidsplass for ansatte.

Det motsatte av en god oppvekst vil da bære preg av opplevelsen av utrygghet, lav grad av tilhørighet og trivsel. Ett år er gått siden sist gang vi måtte ta praten rundt kjøkkenbordet, med han på 6 år som gledet seg til å starte i 1.klasse og hun som akkurat hadde funnet litt ut av dette med skole i 2.klasse, om at skolen de gikk på og lærene de hadde blitt kjent med kanskje skulle legges ned. «Hvor skal jeg gå på skole da, mamma?», «Hvem skal hjelpe meg med å finne noen jeg kan leke med da?». Utrygghet, frykt og redsel preget oppladningen til jul i fjor.

Les også

Åpent brev til formannskapet

Og så var vi der igjen. Jeg gruer meg til å ta praten. Igjen.

Så jeg vender meg til dere, kjære folkevalgte, til å ta kampen for oss. Igjen. Gi oss forutsigbarhet. Gi oss en førjulstid som kan fylles med andre ting enn usikkerhet. La oss få beholde de gode lærerne våre, la oss få beholde samlingspunktet i nærmiljøet vårt. La oss få beholde skolen vår.

Hjelp oss å gi barna våre de grunnleggende betingelsene for en god oppvekst: Trygghet, tilhørighet og trivsel.