Innbyggertallet øker så dramatisk at varsellampene burde lyse

Av

Arve Bråthen ber politikerne roe ned utbyggingstakten i Sande.