– Ingen planer om å etablere vindkraftanlegg i Hanekleiva

Asko satser stort på å være selvforsynt med elektrisk kraft til sine anlegg. Det innebærer også bruk av vindkraftverk. I Hanekleiva satses det på solceller, men kan vindkraft bli aktuelt også her? – Det er ikke planer om det i dag, sier direktør i Asko Oslofjord, Knut-Anders Kran.