Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn.

Idretten kan ikke ses isolert fra det samfunnet den er en del av, og det er ikke mulig å se på idrettens tilbud isolert fra samfunnets behov. Vårt samfunnsbidrag er stort. Idrett spiller en viktig rolle i manges liv. Nordre Sande IL er en viktig og nødvendig del av lokalsamfunnet nord i kommunen, hvor vi står for et godt fellesskap og gode oppvekstsvilkår.

Kraften i samhold i et nærmiljø er verdifullt. Det gjør oss og barna våre både sterkere og tryggere.

Jeg var usikker på om jeg faktisk kunne innlede så sterkt. Men det kan jeg, og det gjør jeg. I disse ordene ligger det en sannhet og virkelighet som danner et viktig bakteppe for hvorfor Nordre Sande IL ønsker utvikling i nordbygda.

Nordre Sande Idrettslag er det lokale idrettslaget i Galleberg og Kjeldås skolekrets. Vi har rundt 750 medlemmer – nærmere halvparten av disse under 25 år. Vi er en breddeklubb med tilbud om fotball, ski og bandy.

Lokalmiljøet vårt bruker anlegget ofte, og vi har gjennom vinterhalvåret flere skoleklasser på besøk.

Idrettslaget hadde 90-årsjubileum i fjor. Vi bærer en viktig historie om hvordan et idrettslag har lykkes både med å bevege seg i takt med samfunnsutviklingen, men også å være en pådriver for utvikling. De fleste jeg kjenner og møter på i mitt nærmiljø, har på hver sin måte en relasjon til "hagan” og “sletta”.

Et idrettslag er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få flere medlemmer og for å skape miljøer. I idrettens handlingsplan handler satsningen “Bedre idrettslag” om å skape en velfungerende organisasjon, hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig tilbud i sitt eget nærmiljø.

For at vi skal kunne gi enda bedre idrett og bidra til enda bedre lokalt fellesskap, må vi som klubb, være sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene er frivillighet, kompetanse, økonomi og anlegg. Et viktig mål i dette er at vi kontinuerlig jobber med økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at vi kan tilby medlemmer og lokalmiljøet god idrettsaktivitet. Bedre anlegg handler ikke bare om funksjonelle anlegg for idrettene, men også om nødvendig rehabilitering og oppgradering av eksisterende.

Nordre Sande IL opplever tidenes rekruttering innenfor fotballen. Vi hadde besøksrekord på bandyskolen og onsdagsskirenn i vinter. Oppgaven vår nå er å videreutvikle vårt anlegg i et fremtidsperspektiv som sikrer aktivitetstilbudet og som bidrar til allsidighet. Samtidig skal vi ha et helhetlig blikk for den utvikling vi ønsker for bygda vår.

Vi har med hjelp av gode krefter, jobbet oss inn i et mulighetsstudie. Studiet åpner mulighet for å bytte ut eksisterende gressmatte med en kunstgressbane til – et uvurderlig tilskudd til våre medlemmer og aktiviteten vi kan tilby. Hovedsakelig fordi dette betyr vi kan starte opp trening tidligere på våren, og eventuelt holde på lenger utover høsten Kanskje t.o.m trene fotball utendørs hele året? Vi ser også en mulighet til å utvikle anlegget slik at vi fortsatt kan legge til rette for vinteridretten.

Vi ser at anlegget begynner å merke tidens tann. Tiden er inne for oppgraderinger som vil gjøre Nordre Sande IL mer attraktive.

Det er en kjensgjerning at attraktive områder tiltrekker seg folk, både voksne og barn. Du får lyst til å delta, og kanskje også bidra. I Nordre Sande er vi så heldige at vi kan tilby fotball, ski og bandy på en og samme arena. I tillegg har vi en aktiv damegruppe og en egen seniorgruppe. Med andre ord – vi tilrettelegger for alle aldre.

I dette tilfellet hvor vi på tvers i idrettslaget samarbeider så tett som vi gjør, kan vi få laget en unik stadion som blir lagt merke til!

Ideelt sett burde alle anlegg vært bygget eller driftet av det offentlige, mens idrettens rolle var å fylle dem med aktivitet. Slik er det ikke i vårt tilfelle. Nordre Sande IL eier og drifter eget anlegg. Dette krever at vi jobber klokt, jobber langsiktig, og hele tiden søker de beste innfallsvinkler for hvordan vi kan legge til rette for utvikling i et fremtidsperspektiv. Gode anlegg gir god aktivitet. Anlegg er en forutsetning for idrett, men anlegg krever også økonomi!

Derfor ser vi på mulighetene.

Idrettens handlingsplan sier det klart: Idretten vil! Idretten skal!