Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Sande Avis ut 100.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Vi opplever det som en viktig oppgave for oss som samfunnsinstitusjon å bidra med midler til dem som vil skape gode lokalsamfunn. Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør Magnus Franer-Erlingsen i Sande Avis.

Dette blir tredje året på rad at Sande Avis inviterer lag og foreninger til å søke om midler. Både i 2020 og 2021 var det stor interesse, og det kom mange søknader. Franer-Erlingsen regner med at det samme vil skje denne gangen.

– Samfunnet vårt er fortsatt preget av av pandemien og alt den medfører. I en slik situasjon oppleves det som ekstra meningsfylt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier redaktøren.

Bidro til rekord

I fjor ble det støtte til følgende foreninger og formål:

  • Sande Sportsklubb fikk 50.000 kroner til strømpåkobling til pumptrack på Lersbrygga.
  • Spiriten fikk 25.000 til friluftsutstyr til målgruppen (personer med psykisk utviklingshemming, red.anm.).
  • Sande Sportsklubb fikk 15.000 kroner til videreføring av Stolpejakten neste år.
  • Nordre Sande Idrettslag fikk 10.000 kroner til bandyutstyr til barn.

– Tilskuddet fra Sande Avis førte til at vi i år kan arrangere gratis bandyskole, sa Karl Einar Haslestad i Nordre Sande IL til avisa nylig. Det bidro til rekordoppmøte den første kurslørdagen.

(Saken fortsetter under bildet)


Jury avgjør

Pengestøtten fra Sande Avis inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomité, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad