Onsdag 12. januar klokken 12 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» på sine varslingsanlegg i Holmestrand kommune – og ellers i landet. Signalet blir gitt med tre ganger tre lydstøt med ett minutts mellomrom mellom hver serie. Dette er altså en test, og ingen fare på ferde.

Dette signalet vil være det eneste signalet som nå sendes fra Sivilforsvarets tyfoner, etter beslutning fra sentrale beredskapsmyndigheter. «Flyalarm» og «Faren over» er ikke lenger relevante signaler, men disse signalene kan aktiveres ved en krigstruende tilstand. I Holmestrand kommune er det satt opp varslingsanlegg på Ekeberg skole, Rådhuset i Holmestrand, renseanlegget i Holmestrand og på brannstasjonen i Sande.

LES OGSÅ: