Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor unner ikke fylkesordfører og fylkespolitikerne lektorene og lærerne reell lønnsøkning?

Jeg utfordrer spesielt fylkesordføreren og leder av hovedutvalget som har ansvar for skolene, og spør hva de har gjort for å gi lektorer et lønnsløft, sier Jan Fredrik Vogt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har ikke manglet på honnørord til dem som har stått i front i Skole-Norge. De har jobbet med dårlig smittevern og hatt mye ekstraarbeid under koronapandemien. Likevel unner ikke arbeidsgiveren vår oss annet enn nok et år med redusert reallønn. Som nyvalgt leder av Norsk Lektorlag Vestfold og Telemark utfordrer jeg fylkespolitikerne: Si klart fra om at vi som underviser fortjener et lønnsløft!

Det er nå brudd og mekling i forhandlingene mellom Akademikerne og Kommunenes Sentralforbund (KS). KS forhandler på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkeskommunen er arbeidsgiver, og det øverste ansvaret ligger hos dere politikere i fylkestinget.

Jeg registrerer lovord og leserinnlegg, men jeg kan ikke se at politikerne i Vestfold og Telemark faktisk ønsker å gi sine ansatte, som har stått på gjennom et ekstremt år reallønnsvekst. En samlet stab av lektorer og lærere har stått på nesten døgnet rundt for elevene det siste året. Svært få har fått kompensert for dette ekstra arbeidet gjennom avspasering eller overtidsbetaling, og KS har avvist krav om en midlertidig særavtale.

Jeg utfordrer spesielt fylkesordføreren og leder av hovedutvalget som har ansvar for skolene, og spør hva de har gjort for å gi lektorer et lønnsløft, etter flere år med dårligere lønnsutvikling enn andre ansatte i fylkeskommunen med høy utdannelse.

Vil fylkesordfører og leder for hovedutvalg stille seg i front for et opprop overfor KS sammen med andre kommune- og fylkespolitikere for å gi lektorene et ordentlig og fortjent lønnsløft dette året?

Kommentarer til denne saken