Formannsskapet besluttet med én stemmes overvekt å avlyse folkeavstemningen. Noen har stilt spørsmål om hva som har blitt så mye bedre? Det er vist vanskelig å svare på det. Det nærmeste svar jeg har lest er større fagmiljøer for de ansatte, flere skjenkekontroller. Hvilke grep som er tatt i forhold til den prekære økonomiske situasjonen blir ikke besvart eller utredet. De vanvittige låneopptak som er gjort de siste årene får heller ingen politisk oppmerksomhet. Og om jeg tipper rett, så stopper ikke behovet for frisk kapital nå. Det er belyst setningsskader på det nye praktbygget, tildels alvorlige skader som må løses. Det vil også koste en del millioner.

Innsparing på drift skal løses med å legge ned en barnehage på Eidsfoss, og Galleberg skole ligger også tynt an, ved en revidering av kostnadsbildet. En skal finne 26 millioner kroner et eller annet sted, det kan ikke være andre steder enn å øke E skatt.

Innen omsorg kan en kutte med 30 til 40 stillinger, vesentlig blant fotfolket. Er det ingen mulighet å redusere antall ledere? Alle de indirekte stillinger en har? Sluttpakker for lang og dårlig ledelse er helt greit. For folk i kommunen er ikke dette greit. Dersom det nye partiet Robek-partiet som Sverre Erik Bjørløw kaller det, blir det nok slutt på konsulentbruken og advokathonorarer. Dette burde vært påpekt av både FS og KS, siden admnistrajonen ikke tar innover seg alvoret i den økonomiske situasjonen.

Dersom posisjonen er så sikre på at ekteskapet er så vellykket, underlig at de blir svar skyldig? Dersom de er så sikre på dette, hva er da problemet med at ved en folkeavstemning får flertall for å bestå? Er det denne usikkerheten som gjør at de ikke vil ha folks mening?

Tre små kommuner, like bunnskrapet alle sammen, skal bli en suksess? Neppe. Alle lovnader som ble gitt, hvor er de? Mange har etterlyst disse. Eldreomsorgen eller bare sorgen som Marit Maurstad så fint beskriver situasjonen. Har vi ikke rom for verken barn eller eldre i storkommunen? På toppen av det hele med en økonomisk situasjon som er mer enn kritisk beslutter kommunestyret at det skal bygges nytt rådhus i storbyen, dette er ganske enkelt umulig for folk flest å fatte. Det er ønske i Holmestrand å bygge ny vei gjennom byen på den nedlagte jernbanetrasse, skal det lånes enda mer? Den gamle E18.tunellen ligger jo der, argumentet da den ble bygget var at det eneste bilistene gjennom bygata, den ene, var eksos. Greit at den største delen av trafikk nå går på nye E 18 men vil det være regningssvarende?

Tiden fram til kommunestyremøtet må gå til å påvirke dets medlemmer til å bryte med partipisken og stemme mot formannskapets ene stemmes overvekt som nektet folkeavstemning.