Nylig kunne seksjonsleder for kollektiv og mobilitet i fylket, Trond Myhre, melde om inngripende kostnadskutt i bussrutene som gir «minst mulig bortfall av inntekter». Det er forståelig, men når pengene er talt opp og innkassert – hvem sitter igjen med samfunnsansvaret?

Helt siden jeg selv var med i ungdomspolitikken og kjempet (en relativt seig kamp) for bedret busstilbud i Sande-Svelvik-området, har det vel stort sett bare gått én vei med tilbudet. Tross alle fremragende lingvistiske krumspring politikerne gjorde den gang for å overbevise lokalbefolkningen om fordelene ved å ha fem busser om dagen kontra én buss i timen, kokte det i bunn og grunn ned til at bygda er et lite strategisk satsningsområde for forretningsideen «kollektivtilbud». Det later likevel til å være en stor regional og nasjonal enighet rundt at kollektivtrafikk er fremtiden.

Inntrykket jeg får med dagens prioriteringer er imidlertid at det er sentralisering som er fremtiden. Ingen buss til bygda gjør at færre har lyst til å bo der som igjen senker sannsynligheten ytterligere for å opprette eller opprettholde et tilbud. Samtidig "straffes" bileiere med stadig høyere avgifter både på el- og fossilsiden, mens pengene går til videre utvikling av gang- og sykkelveier samt kollektivtrafikk i de områdene der det bor mange mennesker.

Det er logisk i kroner, øre og internasjonale fremtidsvisjoner.

Likevel kan det kanskje være smaksprøven på en giftsprøyte for bygde-Norge.