Hva er plassen vår? Over litt tid har Holmestrand næringsforening prøvd å etablere «Plassen vår» som et begrep som skal samle næringslivet i kommunen rundt noe vi kan føle fellesskap om. Dette intetsigende begrepet uten noe innhold, og som kan brukes over alt i Norge kommer sikkert fra et eller annet reklamebyrå.

Heldigvis har det sett ut som om bruken har avtatt i det siste. Men nå har begrepet sneket seg inn i forslaget til kommunens nye visjon, sendt ut på høring av formannskapet. «Sammen skaper vi plassen vår Holmestrand – trygg, åpen og trivelig». Hva er «plassen vår Holmestrand»? Tar man en titt i ordboka er plass som oftest et konkret mindre sted. En kommune er ikke en plass. Slik jeg leser visjonen er det rett og slett stedet Holmestrand under fjellet som er omtalt. Her lykkes ikke formannskapet når de skal lage en visjon som er samlende for den nye kommunen.

Kommunestyret har med sitt vedtak om ikke å gjennomføre en folkeavstemning bestemt at dagens kommune skal bestå. Da er det viktig at de også starter opp arbeidet med å skape en kommune alle kan føle tilhørighet til. Da må visjonen i kommuneplanen være samlende og bestå av forståelige ord.

Når planen kommer tilbake til kommunestyret for endelig vedtak bør de finne noe bedre enn dagens forslag til visjon. Å skrive en god visjon er ikke lett, men selv «Sammen skaper vi Holmestrand – trygg, åpen og trivelig» er langt bedre.