(Jarlsberg Avis)

Holmestrand: – Fra mandag 30. mars har det vært mulig å søke om forskudd på dagpenger på nav.no. Onsdag var det bare rundt ti prosent av de som har søkt dagpenger i Norge som hadde benyttet seg av dette, sier Heidi Lilleslåtten.

– Siden det har vært en enorm pågang med søknader om dagpenger vil det naturlig nok ta lang tid før alle opprinnelige søknaden blir behandlet, og mange kan risikere å gå uten penger over lang tid, sier hun.

LES – I Eidsfoss klarer vi oss bra

Frist fredag 3. april

For de som ikke har oppsparte midler og trenger penger før påske så er fristen for å søke om forskudd fredag 3. april.

– For å få forskudd må du ha søkt om dagpenger og fylle de grunnleggende kravene for rett til dagpenger. Du må også sende inn meldekort hver fjortende dag. Forskuddet er beregnet til å være litt underkant av det Nav antar du vil få i dagpenger. Nav forskutterer for en måned. Beløpet vil være rundt 60 prosent av tidligere lønn opp til 6G , maksimalt 600.000 kroner, forklarer Lilleslåtten.

Må betale skatt

Det vil bli holdt igjen 25 prosent av forskuddet som skattetrekk.

LES – Skikkelig utspekulert måte å forsøke lureri på