Nok en gang ligger Galleberg skoles skjebne på «blokka» når kommunestyret skal vedta budsjett for neste år. Ikke fordi kommunedirektøren har utredet og foreslått det. Men fordi Høyre selv dro forslaget opp av hatten og slang det på bordet i formannskapsmøtet 24. november.

Det virker faktisk som om Høyre har gjort det til sin hovedsak å fjerne Galleberg skole.

Høyre fikk flertall med Krf og Frp for å justere skolegrensene mellom Haga og Selvik og delte dermed Skafjellåsen i to. At det er for å flytte over elevene fra Galleberg til sentrumsskolen er det ingen tvil om. Arbeiderpartiet mener det er uklokt å dele oppvekstmiljøer og boligfeltet i to, slik Høyre fikk flertall for i utvalget. Nabounger og bestevenner kan bli sendt til hver sin skole.

Høyres forslag er ikke bare dårlig for nærmiljøet men også så kortsiktig som man kan få det.

I KOF-utvalget 22.11 kunne administrasjonen vise til 300 boenheter på Solbergjordet som utfordrer kapasiteten til Ekeberg og Botne skole. Det de ikke gjorde, var å vise samme tall for Selvik skole. Ser man på utbyggingen ved Bjørnstadåsen, Nordre Jarlsberg og Solodden vil det komme ca. 1.500 boenheter ila. de neste årene. Da vil kapasiteten på Selvik og den nye ungdomsskolen på sentrumsskolen allerede være under stort press og tar man med de 1.400 enhetene som det er tilrettelagt for i Sande sentrum så begynner vi å se ett meget tydelig bilde om kapasitet.

Ved en nedleggelse av Galleberg, vil man trenge utbygging av både Kjeldås, Sentrumsskolen og Selvik.

Som nevnt har vi i dag store utbyggingsområder som er under realisering, både på Kjeldås, i Sande sentrum og rundt Selvik.

Dette er også akkurat det man gjorde i Holmestrand da man la ned to skoler. Det har ført til at vi har både Ekeberg og Botne som har sprengt kapasitet og må bygges ut. Har kommunen vår virkelig råd til å bygge ut hele tre skoler til i Sande i tillegg til disse to? Nei – og det er også helt unødvendig, mener vi.

Arbeiderpartiet mener det er mye mer lønnsomt å heller bygge ut flere boliger rundt Galleberg skole og på den måten få utbygging der man har ledig kapasitet på skolene. Det ligger flere områder inne i dagens kommuneplan som har begynt å planlegge for realisering, og det ligger flere områder inne til vurdering i den nye kommuneplanen.

Med disse utbyggingene, vil skolen om få år bli fylt opp av elever og kostnadene til drift pr elev vil synke betydelig.

Å både beholde eksisterende bygg og at ungene kan gå eller sykle til skolen mener vi er miljømessig og helsemessig smart (se på Kleiverud).

Høyre har budsjettert med en beskjeden innsparing på å legge ned Galleberg skole. Men i den summen ligger det ikke utbyggingsbehov ved de tre andre skolene. Dette er dermed innsparinger som fort vil føre til store utgifter.

Dersom Høyre virkelig vil ta strukturgrep innen oppvekstsektoren som monner, kan de heller bli med oss på å bygge ut tre kommunale barnehager fra fire til seks avdelinger.

Det ville gitt årlig innsparing på kommunens driftsbudsjetter på cirka 12 millioner.

To av disse barnehagene er heller ikke i godkjente lokaler pr i dag og må uansett gjøres noe med. Og ikke ødelegger det oppvekstmiljøer og nærmiljøer for ungene heller, slik en nedleggelse av en skole vil gjøre. Tvert om vil det kunne gi et bedre tilbud, vesentlige større innsparinger for kommunen og ikke minst vil det gi både unger og voksne bedre lokaler.

Men det virker som Høyre har hengt seg fullstendig opp i at Galleberg skole skal legges ned.

Arbeiderpartiet stemmer nok en gang nei til nedleggelse av Galleberg og håper virkelig at vi kan få til et flertall i kommunestyret for å parkere Høyre sitt korstog mot Galleberg skole.