Hos Sande kornmagasin var de bekymret for ett år siden: – Det fungerer veldig bra

Selvbetjent er stikkordet. Det vil si en ordning som er bygd opp på tillit, at folk kan hente ut varer hvor det betinger at kjøperen er ærlig og betaler på eget initiativ.