Skiføret på jordene synger på siste verset

De som liker seg med ski på beina i flatt lende, må nå kjenne sin besøkelsestid.