Veivesenet vil fjerne trær og busker langs riksveien

– Vi satser på å rydde vekk mer skog langs riksveien ved Holmestrand med det første, sier byggeleder Ragnar Gjermundrød i veivesenet.