Rehabiliteringsoppgavene står i kø – nå må kirken prioritere

Både på Hof kirke og på Eidsfoss kirke er det behov for å gjøre noe med takene.