Dersom man vil komme seg til Holmestrand fra Hof utenom med skolebuss må man reise inn til Tønsberg. Er det riktig at man skal tvinge barn og unge innom storbyen Tønsberg for at de skal på fritidsaktiviteter eller møte venner?

Etter Holmestrand ble en ny og stor kommune har busstilbudet i Hof blitt markant dårligere. Det gikk fra å kjøre buss annenhver time til å kjøre et par ganger om dagen. Etter kommunesammenslåingen har veldig mange tilbud blitt flyttet til Holmestrand sentrum. Få ungdom har førerkort og mange er dermed avhengig av at foreldrene kjører dem til disse tilbudene. Ikke er det alle foreldre som har bil heller. Hvordan kan Vestfold og Telemark fylkeskommune samt Holmestrand kommune forsvare dette, når kollektivtilbudene bare blir tilgjengelig for de som kjører eget transportmiddel eller for de som bor i byen?

I Holmestrand kommune er det lettere å komme seg rundt med bil enn med buss. Siden Holmestrand er en kommune med mange unge og mange eldre, som ikke har førerkort, er det viktig med et godt kollektivtilbud. Dessuten dekker kommunen et stort areal. Men med dagens kollektivtilbud er ikke kommunen godt nok dekket for å komme seg rundt uten å måtte ty til bil. I 2019 i gamle Vestfold fylke var det 75 busser og 26 minibusser som kjørte på biogass, ifølge Vestfold Klima- og Energiforum. Kjøretøy som kjører på biogass har lavere utslipp enn diesel- og bensinkjøretøy. En buss på biogass har vanligvis rundt 44 sitteplasser. Når den bussen kjører sparer den kloden for 44 personbiler med sine utslipp, i tillegg til at det blir mindre trafikk på veiene.

I sommer har det vært en en veldig annerledes sommer, hvor alle måtte feriere i Norge. Som vi har sett igjennom sommeren er Dulpen, Hagemann og Nordre Jarlsberg Brygge de mest populære oppholdsstedene i kommunen om sommeren. Dersom de fra Hof tenkte seg en tur på stranda i sommer, måtte de enten ta bussen seinest klokken 07.30 om morgenen, eller være avhengig av å bli kjørt. Ved at ungdommer får muligheten til å komme seg rundt med buss gjør det også at vi blir mer selvstendige og uavhengige. I sommer har det dessuten vært gratis sommerskole på Biorama, og fredagsklubb på Det Store Gule Huset i Sande. Er det ikke mot sin hensikt å arrangere dette når ikke alle barn og unge har mulighet til å komme seg dit?

Selvstendighet er følelsen av å kunne greie seg selv i livet, uten å måtte være avhengig av andre. Ungdommene i Hof er avhengig av at foreldrene kan kjøre for at de skal komme seg fra A til B. Dette fører til at ungdommene blir vant til at foreldrene ordner opp. Ungdommer kan føle på at foreldrene alltid blir nødt til å stille opp og de mister selvstendigheten sin.

Selvstendighet er like viktig for barn og ungdom som for voksne. Tenk om du som voksen ikke hadde eget fremkomstmiddel, og var nødt til å be noen hver eneste gang du skulle kommet deg til et nytt sted. Kjenn litt på følelsen du ville hatt av å være til bry for andre. De fleste har nok med å leve sitt eget liv, så det å legge dine problemer over på andre, uansett om de er store eller små, er vanskelig.

Et samlet Ungdomsråd oppfordrer kommunen ved ordfører Elin Gran Weggesrud (Arbeiderpartiet) og kommunedirektør Hans Erik Utne til å etablere en inkluderende dialog med fylkeskommunen, VKT og hovedutvalg for samferdsel ved leder Arve Høiberg (Arbeiderpartiet).