Utgangspunktet for saken var den framlagte rapporten om forholdene ved Sandetun pleie- og rehabilitering. I rapporten ble det redegjort for vanskelighetene som har vært på Sandetun det siste halvannet året, og hvilke behov det er for økte ressurser, både på Sandetun og i pleie- og omsorgstjenestene generelt.

13 tiltak

Rapporten inneholdt 13 konkrete tiltak for å utvikle pleie- og omsorgstjenestene i Sande på kort og lang sikt. Forslag til vedtak var at rådmannen skulle komme tilbake med forslag til prioriterte tiltak, men KrF og Senterpartiet ønsket at politikerne allerede nå skulle gjøre vedtak om å styrke bemanningen ved Sandetun.

LES OGSÅ: Solhaug ber politikerne om strakstiltak 

De viste til rapporten der styrking av grunnbemanningen omtales som et strakstiltak som bør iverksettes, og de to partiene fremmet derfor forslag om å opprette to heltids sykepleierstillinger og en 100 % helsefagarbeiderstilling på Sandetun og i hjemmetjenesten. I tillegg foreslo partiene å utvide en ergoterapistilling fra 60 til 100 prosent

Forslaget oppnådde bare KrF og Senterpartiets stemmer, skriver KrF i en pressemelding.

De to partiene fikk imidlertid kommunestyret med seg på en uttalelse der de ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å få på plass ledelse på Sandetun i henhold til vedtatt omorganisering/effektivisering.

LES OGSÅ: Trim - uansett alder 

Skuffet

– Vi er skuffet, men tar til etterretning at de andre partiene isteden ønsker at rådmannen skal komme tilbake med forslag til tiltak. Men vi frykter at dette kan trekke ut i tid, og at styrking av grunnbemanningen ved Sandetun og i hjemmetjenesten ikke nødvendigvis er det tiltaket som rådmannen vil prioritere. KrF og Senterpartiet er utålmodige for å få bedret arbeidsforholdene ved Sandetun og i hjemmetjenesten og vi kommer til å følge nøye opp denne saken framover, sier Helge Bratsberg og Tove Ødeskaug, gruppeleder i henholdsvis Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.