– Jeg deler bekymringen

– Her må det ha gått litt fort, sier ordfører Elin Gran Weggesrud.