– Vi er bekymret for tjenestene

Nattjenesten er bekymret og frykter at tjenestetilbudet vil bli dårligere i Sande.