Enstemmig uttalelse fra kommunestyret om sykehustilhørigheten

Av

Kommunestyret i Holmestrand går enstemmig inn for en delt sykehusløsning.