Heller privatisteksamen enn muntlig eksamen

Av

Muntlig eksamen på videregående må nedprioriteres til fordel for privatisteksamenene, fastslår Alexander Johnsen.