Heller eiendomsskatt enn kutt i velferd og trivsel

Av

Gamle Sande kommune måtte avvikle eiendomsskatten før kommunesammenslutningen. Svakheten med ordninga i Sande var at alle måtte betale, skriver Erling Sørli (SV).