Heidi er en av mange som har meldt seg til tjeneste

Hun har bakgrunn som hjelpepleier og vil bidra som helsearbeider i disse koronatider.