Høyres Jan Tore Sanner lovet for noen år siden mer robuste kommuner hvis de slo seg sammen. Under store protester tvang og truet Sanner reformen gjennom. Har vi blitt mer robuste i betydningen bedre og mer effektiv eldreomsorg, helsetjeneste, vedlikehold av veier, osv. ?

Det er det vanskelig å få øye på i alle fall. Det vi kan se er en kraftig prisøkning på kommunale avgifter. Vannavgiften har ifølge en artikkel i Sande Avis økt med 38,3%, Avløp med 21,7%. Eiendomsskatten har økt fra 2 til 3 promille, samtidig er bunnfradraget redusert fra 950.000 til 500.000,-, det blir en økning på over 100% fra et år til et annet.

Samtidig som vi opplever økte kommunale avgifter har det vært en kraftig prisvekst på nesten alle varer. For ikke å snakk om ekstreme priser på strøm, bensin og diesel. På toppen av det hele er renta nå på sitt høyeste på mange, mange år og nærmer seg 6 %.

Lokalpolitikere styrer ikke prisen på strøm, eller på drivstoff og mat, kun kommunale utgifter og drift av kommunen. Ja, men burde ikke politikere også ta høyde for prisstigning på andre områder, slik at de totale kostnadene for husholdningene ikke tar knekken på familier.

Huseiernes landsforbund sier flere kommuner nå har redusert eiendomsskatten på grunn av høye bokostnader. I Porsgrunn er bunnfradraget økt fra 250.000 til 1 million. Når en kommune som «nye» Holmestrand må gå til et så drastisk skritt som å øke eiendomsskatten med 100% fra et år til et annet, tyder det på at noe kom veldig brått på. Jeg kan ikke huske noe lignende de siste tiårene.

I 1994 skrev Sande Avis at det i de siste årene hadde blitt investert flere ti-talls millioner i bedre kloakksystem og renseanlegg i Sande kommune. Faktisk nærmere 100 millioner kroner skal man regne med alt som er gjort innen kloakksanering og renseanlegg de siste 20 årene hvor de fleste husstander er koblet til det nye kloakksystemet som ender ved Lersbryggen. Anlegget reduserte utslippene med 90%.

Rådmannen den gang, Jan Gregersen, sa at avgiftene vil stige fram til til 1997, da vil de flate ut. Han sa videre at han mener det er forsvarlig å se kommunale avgifter og strømpriser i sammenheng. E-verksjefen sa prisene ikke vil øke fra 1993 til 1994. Kommunen klarte den gangen hele den store investeringen uten å drastisk økning i kommunale avgifter, eller eiendomsskatt. Rådmannen og politikere hadde god kontroll med andre ord. Det kan vi vel ikke si at det er i dag, 2023?

Etter en periode som «storkommune» er det lite som tyder på at vi er blitt mer robuste. Men det ser ut som de politiske valgkandidatene tror vi har blitt det, i og med tre kommuner er blitt til en. Alle ser ut til å love mer til alt, full gass, det er jo bare å skru opp eiendomsskatten, er det ikke?

Med hilsen

Anders Aaserud