Jeg har i lengre tid gått her hjemme og undret meg litt over hvilken situasjon vi har kommet i etter at vi sa ja til sammenslåing med Holmestrand og Hof. Så langt jeg husker så ble vi ikke fortalt at det skulle komme så mange endringer som ikke var til å leve med. Vi skulle heller få det bedre, og til og med bedre økonomi! Men etter å ha fulgt med i snart to år etter det som skjedde, så må det være tillatt å stille noen spørsmål. Noe jeg har forsøkt å få svar på er hva som har blitt bedre for oss som bor her? Jeg har spurt flere om dette, men ingen kan trekke frem noe spesielt. Så her vil jeg bli glad hvis noen kan opplyse meg.

Det som også trigger meg litt er bl.a. artikkelen som sto i Sande Avis om informasjonsmøtet som var på Sandetun vedr. eldreomsorgen, og hvordan den kanskje skulle bli, hvis administrasjonen fikk det som de ville. Det var ikke spesielt hyggelig lesning. Når vi til slutt i artikkelen får høre at leder i pensjonistforeningen konkluderte med:

Sitat: «Vi har så langt fått god informasjon om hvordan kommunen vil fortsette sitt arbeid med innsatstrappa og hvordan de har tenkt å løse kommende utfordringer innen helsesektoren. Foreløpig høres det ut som at vi vil få beholde aktivitetssenteret her på Sandetun, det betyr veldig mye for brukerne, men vi får bare vente og se hva de kommer fram til.»

Men lenger opp i artikkelen står det at det var flere som stilte spørsmål uten å oppleve å få utfyllende svar.

Så kan man undre seg litt over dette selvsagt, om de var på det samme møtet, eller hadde oppfattet informasjonen annerledes. Det er jo også til å undres litt over at man vil tre en modell over hodet på folk som de ikke vil ha! De aller fleste vil ha et godt og forutsigbart forhold til sin kommune, og ikke en situasjon som endrer seg etter hvilke personer som blir ansatt i administrasjonen. Og hvor er politikerne som vi valgte inn for to år siden? Ordfører står så rak i ryggen som hun etter forholdene klarer, all respekt for henne.

Det er farlig å bli for «navlebeskuende», men før vi ble slått sammen ble eldreomsorgen i Sande trukket frem som eksemplarisk!

Og da er jeg nok en gang ved kjernen av min undring: Hva har blitt bedre etterpå for deg og meg?