Har tilbakekalt godkjenningen: – Et gap mellom hvordan det er og hvordan det skulle vært

Skolene har fått en rekke pålegg som må følges opp snarest.