Har fått gladmelding: – Det tverrpolitiske engasjementet har fungert

Mot egen overbevisning ber helsesjefen styret om å opprettholde delt sykehusløsning for nye Holmestrand kommune.