Golfklubben har hatt et uvanlig godt år – nå kan de kjøpe noe de har ønsket seg lenge

Av lokale tildelinger på en knapp million, får Sande Golfklubb 200.000 kroner til innkjøp av traktor.