Gjenbrukskonteineren på Lersbrygga er stengt – Vesar ber deg la være å bruke stasjonen om du kan

Har iverksatt flere tiltak for å forhindre smittespredning av koronaviruset.