Både i 2020 og 2021 delte Sande Avis ut 100.000 kroner til gode formål i bygda. Det har ført til at ni tiltak, primært myntet mot barn og unge, ble realisert.

Til god nytte

– Gaven gjorde at vi kunne løfte servicenivået både til publikum og våre aktive spillere, uttalte Karl Einar Haslestad på vegne av bandygruppa i Nordre Sande IL i fjor. Bandygruppa fikk i 2020 30.000 kroner til innkjøp av en slipemaskin de hadde ønsket seg i 25 år. Den første vinteren ble maskinen ifølge Haslestad brukt til å slipe opp 300 par skøyter.

Den største enkeltsummen i fjor gikk til strømoppkobling ved Sande Sportsklubbs pumptrack (sykkelbane med en serie kuler, hopp og doseringer, red.anm.) på Lersbrygga.

– Dette betyr at vi fortsetter utviklingen i området og øker mulighetene til å arrangere ting når det blir muligheter for det igjen. I tillegg får vi lys i mastene, slik at sesongen forlenges betraktelig, sa Per Christian Rasmussen, leder for sykkelgruppa, da tildelingen var et faktum.

I alt har disse formålene fått støtte gjennom ordningen så langt:

2020:

 • Nordre Sande IL Bandy fikk 30.000 kroner til slipemaskin

 • Foreldreutvalget Haga Barnehage fikk 30.000 kroner til klatrestativ

 • Sande Skytterlag fikk 15.000 til stang- og felthurtiganlegg

 • Nordre Sande IL Skigruppa fikk 15.000 kroner til utlånsutstyr

 • HK-72 fikk 10.000 kroner til utstyr

2021:

 • Sande Sportsklubb fikk 50.000 kroner til strømpåkobling til pumptrack på Lersbrygga.
 • Spiriten fikk 25.000 til friluftsutstyr til målgruppen (personer med psykisk utviklingshemming, red.anm.).
 • Sande Sportsklubb fikk 15.000 kroner til videreføring av Stolpejakten neste år.
 • Nordre Sande Idrettslag fikk 10.000 kroner til bandyutstyr til barn.

(Saken fortsetter under bildet)


Haster med å søke

Nå haster det med å søke støtte for 2022. Fristen går ut 1. mars.

– Vi opplever det som en viktig oppgave for oss som samfunnsinstitusjon å bidra med midler til dem som vil skape gode lokalsamfunn. Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør Magnus Franer-Erlingsen i Sande Avis.

Han og resten av juryen, bestående av journalist Ingunn Håkestad Bråthen og Stolt av Sandes Torunn Aarkvisla, håper på mange søknader å gå gjennom i starten av mars.

– Det er nå det gjelder, presiserer Franer-Erlingsen.

RAMMER FOR GAVETILDELINGEN

 • Tildelingen skal gjennomføres i den angitte perioden og ikke på noe annet tidspunkt.

 • Sparebankstiftelsen DNBs etablerte systemer for gavetildelinger skal benyttes. Se soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

 • Bare lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning.

 • Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringslivet, eller rene religiøse eller politiske tiltak.

 • Tiltakene som får støtte må ha verdi over tid. Det betyr at enkeltarrangementer og liknende ikke kvalifiserer for støtte.

 • Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.

 • I de tilfellene flere av aviser dekker et aktuelt område, kan et tiltak bare søke støtte fra én avis.