Gårdeier ble stanset av tingretten

Vestfold tingrett har gitt medhold i krav om en midlertidig rettsavgjørelse overfor en gårdeier i Sande sentrum.