(Drammens Tidende)

(Nettavisen): 47 kommuner på dette kartet finnes ennå ikke. Noen av de nye enhetene har navn du vil kjenne igjen, som for eksempel Drammen (tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner) og Holmestrand (tidligere Holmestrand, Sande og Hof kommuner). Mens andre har fått nye navn som Fjord, Orkland, Stad, Midt-Telemark, Indre Østfold og Heim.

Fra 1. januar 2020 er de nye kommunene operative. Da settes den siste runden med kommunesammenslåinger ut i livet. Norge går fra 422 til 356 kommuner.

At de nye, sammenslåtte kommunene ennå ikke finnes, forhindrer ikke at det er til disse kommunene det skal velges folkevalgte ved lokalvalget 9. september i år.

Oversikten over hvem som stiller som kandidater i samtlige 356 kommuner det skal velges til, finner du her.

 

Fakta om nye kommuner og 2019-valget:

  • Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september velges representanter til kommunestyret og fylkestinget som trer i kraft noen måneder etter valget. Flere steder er det nye enheter.
  • Norge har 422 kommuner fra 1. januar 2018, men 356 kommuner fra 1. januar 2020. Fra samme tid vil det være 11 fylker inkludert Oslo.
  • Valglistene i din kommune finner du på nettstedet valg.no.
  • Stemmerett ved valg i Norge har norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret.
  • Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har i tillegg nordiske statsborgere (Sverige, Island, Danmark, Finland) dersom de ble registrert som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. Andre utenlandske statsborgere har stemmerett dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i landet sammenhengende de siste tre årene før valgdagen.

Kilde: Valgdirektoratet, Nettavisen, Regjeringen, NTB