Fremskrittspartiet stemte for Høyres budsjett og nedleggelse av Galleberg skole i formannskapet. Men i formannskapet kom det også fram at de ville legge fram sitt eget budsjett før kommunestyremøtet den 15. desember.

Det har de nå gjort og der kommer det fram at de går inn for at Galleberg skole kan fortsette driften. Men ikke helt som tidligere.

– Vi foreslår blant annet at det blir felles rektor og administrasjon for Galleberg og Kjeldås skole, for å spare to årsverk. Dessuten tror vi at dette er mulig å gjennomføre ettersom det er to mindre skoler, forklarer FrPs Jørgen B. Elstad.

Store kutt andre steder

For det er ingen tvil om dette budsjettet til Holmestrand kommune er såpass trangt, at når man velger å bevare Galleberg skole, så må man hente pengene fra et annet sted i budsjettet som også kommer til å merkes.

– Det blir store kutt innen strategi og samfunnsutvikling og teknisk i det budsjettet vi nå legger fram, fortsetter Elstad.

Frp mener man kan redusere bemanningen og åpningstidene på bibliotekene, øke prisene på kulturskolene, kutte i bemanningen på kulturkontorene og ikke øke bemanningen på økonomi, virksomhetsstyring eller HR.

I tillegg mener de at man må se nærmere på å kutte i administrasjonen, og peker på stillingene næringssjef og kommunikasjonsrådgiver.

– Vi ønsker å skåne både helse og skole mest mulig, og da må vi se andre steder, sier Elstad.

Minst mulig eiendomsskatt

Kuttene Frp ønsker er også i samsvar med at de ønsker minst mulig eiendomsskatt.

– Vi vil helst fjerne eiendomsskatten helt, den er usosial og rammer skjevt. Gitt situasjonen kommunen er i er det ikke mulig pr nå å fjerne den. Men vi ønsker den lavest mulig. Derfor har vi foreslått et bunnfradrag på 750.000 og en promille på 1,5. Det vil gi 1.300 kr mindre i eiendomsskatt for en gjennomsnittlig bolig i 2022, sammenliknet med kommunedirektørens forslag.

De ønsker 2 i promille i 2023, 2,5 i 2024 og 3,5 i 2025. Bunnfradraget økes til en million i 2025.

– Vi gikk til valg på at vi ikke ønsket eiendomsskatt, men på grunn av vedtakene til posisjonen er det ingen vei utenom. Men vi ønsker i hvert fall å holde den så lav som mulig.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har allerede varslet at de vil kjempe for å bevare Galleberg skole. Dermed kan et flertall være sikret med Frp. Den store nøtten i kommunestyret er nå at de må bli enige om hele budsjettet og alle punktene det inneholder.