«64 prosent i Sande vil splitte opp kommunen: – Reell misnøye»

Denne overskriften var å lese i Sande Avis 28. januar i år. Det står i en grell kontrast til hva ordfører uttaler i frokostmøte for noen dager siden. Fra mitt ståsted blir dette å villede de som leser Sande Avis. Alle oppfattet denne undersøkelsen som et reelt uttrykk for hvordan de så på resultatet av ekteskapet. Men det gjør åpenbart lite eller ingen inntrykk på det politiske liv i Sande.

Det som derimot er et stort tankekors er hvor stille det er fra opposisjonen. Har dere ingen selvstendige planer, tanker om utviklingen vi står i? Posisjonen gjentar og gjentar feilaktige påstander, noen reaksjon? Dessverre, den uteblir. Min kritikk rammer derfor et samlet kommunestyre.

Før sentrumsskolen ble vedtatt burde en ha kartlagt hvilen utvikling kan en forvente i årene som kommer? Hvordan utvikler det demografiske Sande seg? Blir det flere eldre? blir det flere skolebarn? Innflytting, utflytting av folk? Befolkningen i Sande øker, den øker raskere enn det som er sunt. Barnehager, barneskoler, helsetilbud, eldreomsorg kommer på etterskudd. I sum et svært dårlig politisk håndverk. Dette ansvar ligger på et samlet kollegium i kommunestyret samt fra administrasjonens side.

Det blir på frokostmøte informert om at en splitt i kommunen vil koste mellom 80 og 100 millioner kroner. Uten at det blir redegjort noe mer for denne summen. Et tydelig utsagn for å skremme velgere. Var dette summen penger det kostet å etablere storkommunen?

Før en folkeavstemning finner sted må alle fakta på bordet, disse summene som kastes ut er ingen informasjon, de er direkte villedende.

Det var sikkert saker som kunne vært behandlet bedre i gamle Sande, men folk flest var fornøyd. Nå er det ikke slik lenger. Sande blir tappet for ressurser, og med tanke på eldrebølgen må det en forandring til. Støtt «Ta Sande tilbake». Skriv din mening, diskuter med din nabo og så videre. Samlokalisering og sentralisering rimer dårlig med vanlige folks oppfatning av Sande.