Forundret over at kommunen skal sjekke om BPA-vedtaket er lovlig: – Dette kunne de løst greit

Jubelen var stor blant brukerne og flere av politikerne da det ble vedtatt fritt BPA-valg for hele den nye Holmestrand kommune. Så ble det bomstopp.