– Ja, det hender ofte at vi må stå.

Det sier 14-åringene Kine Helgerud Rønningene og Sara Jenshagen Haugland. Hver morgen og ettermiddag tar de bussen for å komme mellom hjemmet i Klevjerhagen og Sande ungdomsskole.

Krevde tiltak

Det var 23. november at kommunedirektør Hans Erik Utne og ordfører Elin Gran Weggesrud uttalte at elever ved åtte av 13 skoler lokalisert i Holmestrand kommune må stå i bussen til eller fra skolen, ifølge kommunens egne undersøkelser. På bakgrunn av disse tallene, krevde kommunen at Vestfold og Telemark fylkeskommune innfører tiltak mot trengsel på bussene, i lys av korona-situasjonen.

På det tidspunktet hadde fylkeskommunen nylig satt opp ekstra skolebusser i Horten, etter påtrykk fra Horten kommune.

– Vi jobber med Holmestrand også, bekreftet teamleder for mobilitetstjenesten i Vestfold og Telemark fylkeskommune (tidligere kjent som VKT, red. anm.), Lars Sandnes til Sande Avis samme dag.

Ekstra kapasitet

Nå kan Sandnes opplyse om at det ble satt inn ekstrakapasitet både i Sande og Holmestrand i slutten av november.

– Vi har vurdert behovet ved hver enkelt skole. Vi har blant annet satt inn en ekstrabuss i Skafjellåsen for skoleelever på morgenen og ettermiddagen. I Holmestrand har vi satt inn en ekstra buss med større kapasitet for en skolerute ved Ekeberg skole. I tillegg har vi dublert en rute som går fra Sande til Holmestrand og videre til Horten videregående.

– Bakgrunnen er tilbakemeldinger fra publikum på at det ble opplevd som fullt. Utifra våre tellinger, var det nok ikke overfylt, men vi var iblant tett oppunder, så nå har vi gjort tiltak, sier Sandnes.

(Saken fortsetter under bildet)


I alt har fylkeskommunen ifølge Sandnes satt inn ti ekstra busser rundt i Vestfold og Telemark fylke etter det første vedtaket fra Horten kommune i midten av november. Busser og sjåfører er leid inn fra andre selskaper, men Sandnes har ikke anledning til å kommentere hva dette koster fylkeskommunen.

– En viktig del av oppdraget vårt for tida er å ha tilstrekkelig kapasitet, og når vi ikke har det, må vi gjøre tiltak, forklarer han.

– Folk holder av plass

Likevel; ifølge Kine og Sara på bussholdeplassen i Sande sentrum, er det altså fortsatt trangt på flere steder. Men det er ikke nødvendigvis bussoperatørens skyld, forklarer de.

– Det er veldig mange som setter seg ned og setter sekken på setet ved siden av seg, og det gjør at flere må stå i midtgangen. Noen ganger er det vanskelig å holde seg fast, og vi tenker også på at det er smitterisiko, sier jentene.

De har et forslag:

– Kanskje det burde vært noen regler om at det ikke er lov å holde av plass. Det er jo lov å sitte skulder ved skulder, bare ikke ansikt mot ansikt, sier de.

Lars Sandnes i fylkeskommunen bekrefter at det jentene peker på er en del av problemet, men mener ikke at noe påbud eller forbud er veien å gå.

– Det er nok en terskel for noen å sitte ved siden av noen de ikke kjenner; slik har det vært lenge, og for noen er nok den terskelen blitt forsterket på grunn av covid-19. Men når folk velger å bruke en seteplass til skolesekk eller liknende og det gjør at andre må stå, så vil jeg veldig gjerne oppfordre dem til å tenke seg om én gang til, sier Sandnes.

Han viser for øvrig til VKTs reiseråd (se faktarammen).

– Følger nøye med

Det er meldt inn avvik også etter at det ble satt inn ekstra busser i Sande og Holmestrand. Dette har fylkeskommunen fulgt opp ved å sende ut vektere på noen skoleruter og utføre tellinger. Dette skjedde sist i Sande tirsdag, da det ble avdekket seks ledige plasser ved én avgang og 16 ved en annen.

Ordfører Weggesrud sier til Sande Avis torsdag at det så langt ser ut til at fylkeskommunen følger opp kommunens ønske.

– Vi kommer også til å følge nøye med på dette fremover og holde tett kontakt med VKT. Det er viktig at elevene våre kan busses trygt til og fra skole med tanke på smittevern, fastslår hun.

RÅD TIL BUSSPASSASJERER

VKT definerer følgende som de viktigste reiserådene til busspassasjerer i lys av korona-pandemien:

  • Ikke ta bussen om du ikke må
  • Unngå å reise i rush-tiden
  • Fyll opp alle sitteplasser – sitt skulder til skulder, ikke ansikt til ansikt
  • Må du stå, sørg for en meters avstand

Kilde: Vkr.no