Foreslår egenandel på kremasjon

Holmestrand kommune har god kapasitet på gravplasser nå, og det er derfor ikke nødvendig å stimulere til kremasjon.