Foreslår å øke festeavgiften for graver

Festeavgiften for kiste- og urnegraver i Holmestrand kommune kommer etter all sannsynlighet til å økes til 300 kroner per år.