Folketallet nærmer seg ny milepæl

Folketallet øker i kommunen vår og nærmer seg sakte, men sikkert 25.000.