I tiden fram mot 1. oktober skal Holmestrand kommune spyle vannledningsnettet nord i Sande – spesifikt for kommunale abonnenter med vann fra Røysjø. Det opplyser kommunen på sine nettsider. Spylingen vil foregå på dagtid.

– Rutinemessig spyling av ledningsnettet er pålagt av kontrollerende myndigheter og er nødvendig for å opprettholde en kvalitetsmessig god og sikker vannforsyning, og vi håper den enkelte abonnent viser forståelse for de ulemper spylingen vil medføre, skriver kommunen.

Kommunen gjør oppmerksom på at spylingen vil medføre varierende vanntrykk hos enkelte. Enkelte abonnenter i høyereliggende områder kan i kortere tidsrom miste vanntrykket helt. Under - og etter arbeidet vil vannet kunne bli misfarget / brunt.

Sande Avis får opplyst fra kommunens vann- og avløpsvakt at spyle-jobben foretas årlig og at man forsøker å unngå de mest vaske-intensive periodene, som før 17. mai og jul. Normalt skal det imidlertid ikke være grunn til å frykte at man ikke får brukt vaskemaskin eller liknende.