Fullmakten til å disponere konas nettbankkonto - etter bankens påbud – er nå endelig godkjent og ser ut til å fungere.

Etter at jeg skrev innlegget, har jeg blitt kjent med at ektepar og samboere på ulike alderstrinn praktiserer innsikt i og hjelp med hverandres bankkonti. Det blir mange kriminelle i Norge! Er vi tjent med et samfunn der svært mange av oss må gjøre noe ulovlig for å takle hverdagsøkonomien?

Problemet er fortsatt eldre mennesker som trenger hjelp for å ordne med sin daglige økonomi. Tenk bare på alle som har nedsatt førlighet. Det samme gjelder jo den digitale kontakten med ulike offentlige instanser. Det skal sterk psykisk helse til for bare å gjennomføre en automatisk tlf.samtale med banken før du får snakke med et levende menneske – hvis du holder ut så lenge.

For å bidra til en reduksjon på kriminalstatistikken vil jeg yte mitt bidrag ved å foreslå endring i vielsesritualet, både borgerlig vielse og i Den norske kirke (Dnk). For Dnk vil den da kunne arte seg omtrent slik: «……vil du elske og ære han/henne i gode som i onde dager, og ta ditt ansvar for deres felles økonomi – dersom banken godkjenner det? Så gi hverandre hånden på det.»

LES OGSÅ: