«Trafikksikkerhetstiltaket i Dyegata er vurdert som det klart viktigste i Holmestrand kommunes utkast til handlingsplan for neste år» står det å lese i Sande Avis.

Men å begynne i krysset med Hanekleivveien frem til Betel menighetshus i krysset ved Valleveien, er ikke det å begynne litt i feil ende?

Og er det tatt høyde for alder på de som ferdes i Dyegata?

Strekningen mellom Hanekleivveien og fram til undergangen har ingen beboelse og er vel den minst trafikkerte strekningen med tanke på gående?

Ved en enkel observasjon vil man se at her går for det meste voksne og ansvarlige personer framfor de barna vi ønsker å beskytte – dersom man først må ta et valg og prioritere noen foran andre…

Når kommunen først skal tenke trafikksikkerhet hadde det ikke da vært mer fornuftig å begynne der undergangen kommer opp og frem til Vinn-huset da dette er den mest brukte strekningen med tanke på bl.a skoleunger til og fra skole og idrettsanlegg.

Det er også, så vidt jeg har fått med meg, planlagt oppgradering av Vinn-banen – med mulig enda flere besøkende/brukere, og da burde det vel legges til rette for sikker adkomst hit og herfra først og fremst?

Det bor mange eldre mennesker i forgreninger til Dyegata, men de siste årene har det også kommet mange unge mennesker med unger som har begynt, eller skal begynne på skole, og som oldemor til noen av disse synes jeg det er på sin plass at nevnte strekning blir prioritert.

Deretter kan neste strekning – fra Vinn-banen opp til krysset Dyegata/Tandbergåsen starte, før den nåværende strekningen som er planlagt fra kommunens side.

Dersom det skulle drøye med videre utbygging av gangvei fra Vinn-banen ned til Kalmoveien så er også fartsdumper et alternativ for å sikre gående og utkjøring fra eiendommene. Veien blir ikke bredere, men farten blir enklere å holde nede.

Og ja, Dyegata er smal – veldig smal, og da det er gående i veien kan to biler ikke passere hverandre, og da spesielt om vinteren med brøytekanter, så at fortau er på sin plass her er det ingen tvil om.

Det har også vært en merkbar økt trafikk opp til turløypene på Montebello Arena de siste årene.