Saken gjelder middagsombringelse for de eldre i Sande. Frivillige har i en årrekke stått for den tjenesten i Sande, en jobb som gjør godt for alle involverte. Mat er viktig spesielt for eldregenerasjonen, noe alle er klar over, men det er en annen vesentlig side ved matleveringen: nemlig at noen personer bor alene og er ensomme, og ser fram til besøk av matombringeren og få vekslet noen ord i stillheten!

Så kommer poenget, nå har politikerne i siste kommunestyremøte svart NEI til matlevering. Et passende spørsmål er da, er samfunnet blitt så digitalisert at hjertevarme har blitt er fremmedord! Vi alle må huske på de som ønsker og setter stor pris på denne aktiviteten. De har jobbet et langt liv hvor de i høy-grad bidratt til dagens levestandard. Når pensjonsalderen nås kan man få et bestemt inntrykk av at denne aldersgruppen kommer på sidelinjen. Men alle vet at mat er det aller viktigste for å ha det bra livet ut! Ref: Seriøse debatter på radio og TV forleden der dette belyses i full skala.

Kjøkkenet på Sandetun har høy standard og alle skryter av smaken. Økonomisk en tjeneste som er en rimelig løsning, maten betales av bruker og frivillige tar seg av ombringelsen. Denne triste avgjørelsen bør revurderes i neste kommunestyremøte. Etter at politikerne får tenkt imellom hva hjertevarme betyr for sin neste!

Mange i Sande-bygda er svært skuffet, såret og kan ikke forstå at brudd i matombringelsen er en realitet. Det hevdes at Empus skal overta produksjon og utkjøring av mat, kanskje i løpet av et år, Veldig bra! For Empus er et firma som har stor respekt i nærmiljøet, men hvorfor kan ikke rutinene som har vart i Sande fortsette inntil nye rutiner er en realitet. Forstår ikke hvorfor endringer må gjennomføres på noe som har funket meget bra i en årrekke nærmest kostnadsfritt. Håper storkommunen tar kontakt med Sande for konkret informasjon i denne meget viktige saken som er blitt et vesentlig samtaleemne i bygda.