«Er eldre mennesker blitt en byrde for samfunnet?»

Spørsmålet var utledet av en artikkel i DTBB, hvor de skal legge ned både pleiehjem og barnehager. Det er korrekt som noen her påpeker, de som er unge idag, blir eldre med årene de også. Om de er av de heldige som slipper alvorlig sykdom. Vi styrer ikke det heller, det vi kan styre er at de som trenger det får et verdig tilbud. Etter å ha stilt spørsmål om prosessen rundt fordeling av pleiehjem kommer det fram at dette var et konsulentforslag som bare ble banket igjennom i kommunestyret.

Det farlige med prosesser og høringer er at folk flest ikke er enige. For å gjenta for ente gang. Vi ønsker et Sandetun for alle i Sande. Dette har ikke hatt noe prioritet fra noen av de politiske partier i mer enn de siste 20 år. Det har vært billigere å kjøpe plasser i andre kommuner. Til Hof uten en bussforbindelse, samme med Holmestrand og skal du og er så heldig at du kjører bil finner du knapt en ledig parkeringsplass. Sentralisere og bygge monumentalbygg er in, vedlikeholde det en har, ingen fokus.

  • Nedslitt Haga barnehage, ingen ledige plasser men det er visst ledige plasser i Hof.
  • Sørge for boligområder til barnefamilier har ingen fokus.
  • Sentrumsskolen blir sikkert et flott bygg, for å sikre nok skolebarn er det billigere å legge ned både Galleberg og Kjeldås.
  • Og den flotte Selvik skole går for halv maskin da de mistet elevgrunnlaget fra Skafjellåsen. Dette er å oppfatte som et grep for å kunne hevde at Haga var full og alt for gammel.

Politikk kalles det. Eller? I dagens formannskapsmøte (12. mai, red.anm.) kommer info om en gedigen kostnadssprekk, og flere konkrete kommentarer om grunnforhold. Dyrket mark er verdifull i festtalene, når storsamfunnet bestemmer noe, er det helt greit. Erstatningen til grunneier er jo også et hån. Slik som leirebygda Sande ser ut, har en vel boret og kartlagt der hvor det bygges? Eller?

Tror de aller fleste stemmer for skilsmisse vil komme fra Hof og Holmestrand og selvsagt Sande, når prislappen på de store prosjekter kommer for dagen. Posisjonen sine utsagn om et frivillig ekteskap stemmer ikke. Lovnader som ble gitt om en rekke for Sande sine innbyggere er forlatt. De som skal rydde opp etter AP/SP sine mange feilgrep kommer til å få en formidabel jobb, mest egnet for Robek, er min mening.

Les også

Er det blokkleilighetene som skal trekke fremtidens familier til Sande?