Enstemmig uttalelse fra formannskapet om sykehustilhørighet

Av